Få påfyllning och spåra Va-recept – Veteranaffärer att fungera

Crocolion/ September 23, 2022/ Uncategorized/ 0 comments

Få påfyllning och spåra Va-recept – Veteranaffärer att fungera

13 När man tittar på mediciner som människor faktiskt har ordinerats och som även har lämnats ut på läkemedel och/eller medicinska förflutna, kan det tyckas att det faktiskt finns komplikationer tillsammans med läkemedlets effektivitet. Läkemedlet kan faktiskt saknas terapeutiskt för det problem som det har rekommenderats för, men bristen kan faktiskt vara ett slutresultat av den undermåliga styrkan hos läkemedlets energikomponenter, en generell brist på energirika ingredienser, eller kanske eftersom det faktiskt är imitation .

Planet Health Institution (WHO) upprätthåller denna grupp för undermåliga såväl som förfalskade medicinska produkter. 14 The International Earnings har faktiskt beskrivit förfalskade droger som "falska läkemedel som framstår som äkta, godkända mediciner."15 Mellan 2013 och 2017 fanns det faktiskt totalt 1112 undermåliga eller till och med konstgjorda läkemedel som anges i den datakällan.

Tretton Ett fåtal av dessa falska mediciner erhölls faktiskt över World Wide Web och inkluderade även påstådda livsstilsmediciner (t.ex. av estetiska skäl, fettförbränning eller till och med impotens); bedövningsmedel, obehagsmediciner, preventivmedel samt fertilitetsprocedurer, diabetesmediciner, själsmediciner, HIV och även hepatitbehandlingar, malariamediciner, psykofarmaka, cancermediciner, antibiotika och injektioner. 14 Olämplig World Wide Web-tillgång till receptbelagda läkemedel är inte skild från USA.

6 %), opioider (4, 1 %) och även lugnande medel (2, 7 %). 16 I Förenade kungariket har den avancerade förpackningen och utseendet på förfalskade läkemedel som köpts via nätet via äkta utbytesvägar faktiskt orsakat att dessa läkemedel distribueras i detaljhandelsapotek och på vårdinrättningar. 17 Enligt en forskningsstudie utförd i Nederländerna, minst 10.

18 Koenraadt och även vehicle de Ven inkluderade att "Oauktoriserad livsstilsläkemedel förvärvas faktiskt mestadels via e-handelssajter såväl som onlineapotek, och kunder avslöjar höga totala nöjdhetsgrader" tillsammans med sina inköp. 18 I ett landsomfattande skildrande exempel i Ungern var det faktiskt mer sannolikt att ständiga kunder av vanliga saker på nätet köpte droger online än irreguljära kunder.

19 Följande lilla exempel från de litterära verken visar de riskabla och problematiska problemen samt slutresultaten som kan åtfölja det lätta att skaffa starka mediciner online. År 2011 publicerade Jena och Goldman en recension av ökningen av missbruk av receptbelagda läkemedel i blogglänk USA mellan 2000 och även 2007 samt dess egen koppling tillsammans med internetschemat för felaktigt behandlade läkemedel.

Twenty Monteith och Glenn studerade hur lätt det är att köpa psykiatriska mediciner online. De använde sig av jaktfrasen "köp [drognamn] online" för att undersöka 38 regelbundet använda droger, varav tretton har en stor risk för missbruk. 21 Jakten resulterade i att 167 apotek gav mediciner att köpa, varav 147 (88%) utförde inte kräver någon form av recept.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*